Wat is natuurbegraven?

Natuurbegraven is het begraven van de overledene in de grond van een natuurbegraafplaats. Dit vindt plaats op een wijze die de ontbinding niet belemmert en het mogelijk maakt het lichaam echt terug te geven aan de natuur.

Het natuurlijk begraven wordt de laatste jaren steeds bekender en meer mensen willen er gebruik van gaan maken. Dat komt enerzijds doordat er meer oog komt voor duurzaamheid. Anderzijds voelen mensen zich tegenwoordig vrijer om hun eigen keuzes te maken met betrekking tot een begrafenis of crematie. Vroeger speelden religie en traditie een belangrijkere rol.

Voorbereiding voor een natuurbegrafenis

Het lichaam van de overledene wordt zonder gebruik van (chemische) conserverings- en ontsmettingsmiddelen voorbereid voor de laatste rustplaats. Alles wat de natuurlijke afbraak van het lichaam afremt wordt voorkomen, om een geheel natuurlijke begrafenis mogelijk te maken. Zo wordt er gebruikgemaakt van een biologisch afbreekbare kist of lijkwade en dient deze in direct contact te staan met de aarde waarin begraven wordt. Een grafkelder of container zijn uit den boze, evenals te diep begraven, daar het voor de natuur lastiger is om haar gang te gaan. Bij een ondiep graf is er meer microbiële activiteit mogelijk, wat te vergelijken valt met composteren.

Wat kost natuurbegraven?

Over het algemeen kan gesteld worden dat de kosten van een natuurgraf hoger liggen dan de kosten voor een graf op een reguliere begraafplaats. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen te vinden. Een geheel zuivere vergelijking tussen een natuurbegraafplaats en een reguliere begraafplaats gaat echter niet op, omdat je bij een natuurbegrafenis vaak voor eeuwig begraven blijft en bij een ‘gewone’ begraafplaats per 30 jaar grafrechten moet betalen.

Verschillen tussen natuurbegraven en begraafplaatsen

BegraafplaatsNatuurbegraafplaats
Nabij de gebouwde omgevingIn natuurlijke omgeving (bijv. bos)
Geordend en afgerasterd grafGeen ordening en geen hekjes
Zeer beperkte ruimteVeel vrije ruimte rondom het graf
Grafstenen en ornamentenGebruik van natuurlijke markering (steen, hout)
Langsgaan op afspraakDoorgaans vrij toegankelijk
Looptijd tot 30 jaarEeuwige looptijd

Keuze voor een natuurbegraafplaats

In Nederland  zijn er 23 natuurbegraafplaatsen. Een aantal zijn in ontwikkeling. In de omgeving Rotterdam kan je kiezen voor locatie Hofwijk, in het bos behorende bij Crematorium Hofwijk. Tevens is er sinds 1 juli a.s. een mogelijkheid om begraven te worden op de nieuwe Natuurbegraafplaats “Zomerlanden” in Heinenoord (net onder Rotterdam, aan de Oude Maas gelegen).