Wat is resomeren?

budget-uitvaart-rotterdam-koppelingen-9

In de uitvaartbranche wordt er momenteel vol ingezet op innovaties die de milieu-impact van een begrafenis of crematie moeten verminderen. Dat komt omdat steeds meer mensen de voorkeur geven aan een uitvaart met geen of een lage milieu impact en er vanuit de politiek meer druk wordt gezet op bedrijven om duurzaam te ondernemen. Resomatie, als uitvaartmethode, past perfect binnen deze verduurzamingstrend. We gaan je hier nu meer over vertellen.

Resomeren als alternatief voor begraven of cremeren

Hoewel crematie, in welke vorm dan ook, al een groot deel van de geschiedenis van de mensheid wordt toegepast, zou resomatie binnenkort wel eens een milieuvriendelijk antwoord kunnen zijn op veel van de milieuproblemen die zich voordoen bij het begraven en cremeren van onze overledenen.

Het resomatieproces uitgelegd

Resomeren heeft gelijkenissen met een crematie, echter is de methode die er achter zit anders. Net als bij moderne crematie wordt het lichaam in een stalen kamer geplaatst. Alleen vind er in dit geval geen verbranding plaats. Het lichaam wordt in een speciaal daarvoor ontwikkelde tank (de resomator) ondergedompeld in een mix van water en potasloog.  Dit proces wordt ook alkalische hydrolyse of watercrematie genoemd.

Door het opbouwen van de druk in de tank met behulp van stoomgeneratoren stijgt de temperatuur tot 230 graden Celsius. Het duurt dan vier tot zes uur om het proces te voltooien.

Tijdens het resomatieproces breekt het lichaam af en blijft er alleen een residu van as, afkomstig van opgeloste botten, en biovloeistof achter. Het as kan bewaard worden en aan de familie worden gegeven. Uiteindelijk kan het net als bij een traditionele crematie in een urn worden bewaard of worden uitgestrooid.

Wat zijn de voordelen van resomatie?

Een van de grootste voordelen van resomeren, oftewel alkalische hydrolyse, is dat het minder belastend is dan een crematie. Een ander goed alternatief voor cremeren, die ook minder belastend is dan een ‘gewone’ begrafenis is natuurbegraven. Daarover schreven we laatst een uitvoerig artikel.

Waar bij een crematie gebruik gemaakt wordt van uitputtelijke, fossiele brandstoffen voor de verbranding van het stoffelijk overschot, is daar bij resomatie geen sprake van. Het crematieproces heeft daarnaast als gevolg dat er veel schadelijke stofdeeltjes in de lucht komen, zoals kwikdeeltjes, dioxines en andere verontreinigende stoffen.

Het productieproces voor de gebruikte chemicaliën heeft wel enige impact op het milieu, en het kan dus niet gezegd worden dat het 100% milieuvriendelijk is. Bij het resomatieproces worden er een paar liter chemicaliën en enkele tientallen liters water gebruikt, wat nog steeds meevalt ten opzichte van de milieu impact die een crematie heeft.

Uit de meeste onderzoeken blijkt namelijk dat bij een resomatie een derde van de hoeveelheid energie wordt verbruikt ten opzichte van een crematie, terwijl het ook de uitstoot van koolstof en kwik drastisch vermindert.

Ten slotte biedt het ook een oplossing voor veel problemen in verband met begraven, zoals de beperking van de hoeveelheid beschikbare grond voor begraafplaatsen en de stijgende begraafkosten.